Adres: Boudewijnsstraat 83 bus 001 - 2018 Antwerpen
GSM: 0473 62 93 63
E-mail: info@meerderevastgoedkantoren.be

Privacy disclaimer

“Meerderevastgoedkantoren.be” verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens die via onze website worden verzameld, te eerbiedigen en te beschermen. Wij willen uw vertrouwen waard zijn wanneer u onze website bezoekt of wanneer u gebruikmaakt van onze diensten. Wij willen bovendien dat u helemaal gerust bent wanneer u op onze site surft. Daarom staan wij erop om u duidelijk te informeren over onze voorzorgen bij de behandeling van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt.

Welke gegevens registreren wij?

Wij registreren via "Blijf op de hoogte" uw naam & voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Waarom registreren wij uw persoonlijke gegevens?

We hebben uw persoonlijke gegevens nodig:

  •     om op uw aanvraag te kunnen antwoorden
  •     om u eventueel te informeren over nieuwe panden.

Hoe beschermen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens?

Uw overige persoonlijke gegevens worden niet gecodeerd vóór transmissie, maar we hebben privacybeleidsmaatregelen in werking gesteld om uw persoonlijke gegevens die onder onze controle vallen, te beschermen tegen:

  •     toegang of wijziging door onbevoegden
  •     onjuist gebruik of bekendmaking
  •     onwettige vernietiging of verlies door ongeval.

Onze werknemers, die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te eerbiedigen. We beschouwen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we nooit aan derden meedelen.

Wie is verantwoordelijk voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens?

De zaakvoerder van Meerderevastgoedkantoren.be is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy. U kunt al uw vragen tot hem richten via een e-mail op het volgende e-mailadres: info@Meerderevastgoedkantoren.be

Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens laten verwijderen?

U kunt ons verzoeken om, zonder kosten, al uw persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen, door een mail te sturen - met een kopie van uw identiteitskaart - naar onderstaand adres: info@meerderevastgoedkantoren.be

Algemene informatie

Ons beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle wetsbepalingen van België en de Europese Unie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites die een hyperlink hebben met onze site.

Contactgegevens

Meerderevastgoedkantoren.be